Upravit stránku

Diagnostika stavebních konstrukcí

Firma Skála a Vít, s.r.o.  financovala, za přispění  z Evropského fondu  pro regionální rozvoj  a MPO ČR nákup specializovaných přístrojů, které slouží k  diagnostice budov a konstrukcí. Možnosti využití jsou odvislé od možnosti přístupu na zkoumané a také na obsluze.

 

Zde je výčet  přístrojů, které máme k dispozici


Sada Hilti PS 250 Ferroscan a PS1000 X-scan

Oba skenovací přístroje jsou navzájem kompatibilní přes zobrazovací monitor.

Disponujeme celou soupravou .Tyto přístroje dokazují pokrok firmy Hilti v oblasti detekce (nejen) kovů.

Hilti PS 250 je skener, který vytváří  elektromagnetické pole a zároveň vnímá kovové prvky- dráty betonářské výztuže , které toto magnetické pole naruší. Je schopen přibližně určit průměr výztuže a hloubku. Navíc pokud budeme uvažovat s hloubkou výztuže na nějaké očekávané hodnotě, lze přečíst průměr výztuže téměř přesně anebo při logickém (projektovaném) průměru výztuže- 8mm, 10mm, 12mm lze prokázat dodržení či nedodržení požadovaného krytí vnější výztuže s výbornou přesností –pod 5mm.

Hilti PS 1000 je uživatelsky velice příjemné provedení tzv. georadaru neboli kombinovaného nekontaktního vysílače a přijímače vlnění. Jeho zabudovaný software pro uživatele již analyzuje rozdíl mezi vysílačem a přijímačem a předá tak signál ve velice srozumitelné podobě. Konstrukce a analýza přístroje odpovídá hlavnímu využití přístroje pro diagnostiku výztuže v železobetonu. V principu je schopen odhalit jakoukoli cizorodou překážku ve (skoro) homogenním prostředí. Ocel se svou hustotou a modulem pružnosti velice liší od betonu a tím je ocel dobře rozpoznatelná i když není vidět.

Společný monitor pak dokáže data převzít a pohodlně je zpracovat a prohlédnout. Závěry z měření vyznačujeme přímo na konstrukci. V případě zájmu můžeme vytvořit skicu výztuže s popisem průměrů a krytí.

Bezkonkurenční m použitím přístrojůje zobrazení situace v betonu , kde je navržena kotevní sestava  dodatečně kotvené konstrukce. Zpravidla se konstruktér snaží vyhnout místům s velkým stupněm vyztužení, mohou nastat dvě možnosti- kotevní prvky se vyhnou  zabetonované výztuži nebo nevyhnou a to z různých důvodů- nepřesnosti uložení výztuže v panelárně nebo na stavbě, nebo chybou v projektování,  ale také může v nenamáhaném průřezu vzniknout konflikt se stykováním výztuží přesahem. Pokud ale neexistuje doklad o provedené výztuži, je skenování na místě nutné aby se předešlo situacím, které mají finačně a hlavně časově větší dopad nežli důkladná příprava.


Termokamera Fluke TI 400 60Hz

 

Termokamera pro profesionální využití je  určená pro podrobné  zkoumání teplotního pole – tepelného záření předmětů.

Má velice dobré parametry – rozsah -20 až +1200°C , při nastavení úzkého pásma  a teplotního rozsahu je  velice přesná-  citlivost je do 50mK. Díky tomu je možné, kromě běžně prováděného měření  teplých a chladných částí budov  provádět netypické úlohy jako například snímání teplot mechanismů a předpověď  zvýšeného tření a  poruchy, zkoumat  vytížení vodičů elektrického proudu a špatných  přechodů, ale je také možné vyhledat profily  pod sádrokartonem,  netěsnosti  a také zabudované  topení  nebo instalace ve zdech pod omítkou.

Zkrátka je možné diagnostikovat cokoli, co má rozdílnou teplotu nebo je tepelně ovlivněné nějakým sledovaným jevem nebo procesem. Měřené povrchy však ovlivní svým provedením vlastní měření. Nelze měřit  lesklé povrchy jako například  chrom, nerez, sklo, vodu . Takové povrchy je třeba  pokrýt matným  povlakem.

Měření lze provést dvěma způsoby. Jedním je informativní měření, kdy je důležité jen zjistit rozdílnost teplotního záření předmětů a zjistit problémová  místa a druhým způsobem je komplexnější provedení měření, snímkování a vyhodnocení včetně vyhotovení dokumentu.

Termokamera je vybavena  dvěma přídavnými objektivy – na měření v místnosti – velký zorný úhel, anebo detailů z větší vzdálenosti- malý zorný úhel.


Ultrazvukový tloušťkoměr Dakota Ultrasonic MMX-6DL

Dvojitá sonda – vysílač UZ signálu a přijímač je jednou  součástí, kalibrace, měření,  nastavení známé tloušťky nebo známého materiálu se provádí přes vyhodnocovací přístroj.

Dvojitá sonda – vysílač UZ signálu a přijímač je jednou  součástí, kalibrace, měření,  nastavení známé tloušťky nebo známého materiálu se provádí přes vyhodnocovací přístroj. Principem měření tlouštky je vyslání signálu do prostředí neznámé tlouštky ale známého materiálu a měření časového úseku mezi vysláním a příjmem. Na základě známého materiálu  a rychlosti šíření zvuku přístroj vypočte tloušťku. Jestliže potřebujeme  zjistit, o jaký materiál se jedná, změříme jeho tlouštku a kalibrací na známou tloušťku se dozvíme rychlost šíření. Takto zjištěnou rychlost porovnáme  s hodnotami pro různé materiály.

S tímto přístrojem dokážeme ověřit tloušťky uzavřených profilů- hlavně při přejímce hotové konstrukce na stavbě, ale také i při průzkumu existujících konstrukcí. Dále je možné prokázat zdvojení materiálu u tlustých plechů. Po očištění měřených míst lze změřit zbývající tloušťku částí ocelových profilů- stojin, uzavřených profilů a zjistit tak zůstatkovou plochu průřezu zkorodovaného nosníku. 


Povlakový tloušťkoměr  PosiTector 6000

Tlouštkoměr pracuje se sondou  a metody  měření jsou celkem dvě- podle toho, čím se povlak a základ liší- jestli elektrickou vodivostí či magnetismem. 

Tlouštkoměr pracuje se sondou  a metody  měření jsou celkem dvě- metoda vířivých proudů a metoda  magnetoinduktivní.

Použití přístroje je jednoduché, lze zjistit tloušťku pokovení  magnetického základu nemagnetickým povlakem anebo povlak nevodivý na elektricky vodivém podkladu.

Povrchy musí být čisté a přístupné.

Lze změřit tloušťku duplexního povlaku  oceli a pak povlaku na zinku a po odečtení povlaku  zjistíme tloušťku zinku.


Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti