Upravit stránku

Projekty

2022 Bytový dům Thera, Hradec Králové (CZ)

 • Realizace 2022-2024

2021 Bytový dům, Brandýs (CZ)

 • Realizace 2021-2024

2020 Bytový dům Alessandria, Hradec Králové (CZ)

 • Železobetonová monolitická kombinovaná konstrukce (sloupy + stěny)
 • Celkový objem uloženého betonu 3363m3 
 • Až osmipodlažní objekt rozdělený na dvě dilatace o celkovém půdorysném rozměru 60,2x32,5m
 • Půdorysné moduly příčných stěn 7,5m
 • Stropní bezprůvlakové desky tl. 250mm (1.NP-2.NP) a tl. 230mm (3.NP-8.NP)
 • Objekt založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách
 • Projekt pro realizaci 01/2020 - 09/2020
 • Realizace 2020-2021

2019 Apartmánový dům, Jánské Lázně (CZ)

 • Železobetonová monolitická stěnová konstrukce
 • Celkový objem uloženého betonu 880m3 a 2240 kg střešní konstrukční ocele
 • Pětipodlažní objekt s dvěma podzemními a třemi nadzemními patry
 • Nepravidelný půdorysný rozměr cca 34.0x13.0m
 • Stropní bezprůvlakové desky tl. 250mm, rozpony největšího pole 10,64x8,3m
 • Dočasné zajištění stavební jámy kotvenou záporovou stěnou výšky 6,5m
 • Objekt založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách a základové desce tl. 300mm
 • Spodní stavba navržena jako bílá vana
 • Projekt DSP 2017, projekt pro realizaci stavby 2018
 • Realizace 2018-2019

2019 Přístavba Muzeum SMART, Hradec Králové (CZ)

 • Železobetonová monolitická kombinovaná konstrukce (sloupy + stěny)
 • Stropní konstrukce navrženy jako trámové se stropními deskami tl. 250mm a 160mm
 • Pohledový probarvený beton v černé barvě
 • Dvoupodlažní objekt o půdorysném rozměru 11,10x45,40m
 • Železobetonové stěny přiznané v exteriéru se zateplením v interiéru - oddilatované od sloupů
 • Objekt založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách
 • Projekt pro realizaci 2019
 • Realizace 2019/2021

2019 Apartmánový dům, Říčky (CZ)

 • Soubor třech apartmánových domů v Orlických horách
 • Založeno plošně na základové desce a základových pásech
 • Celkový objem uloženého betonu 740m3 
 • Zděná stěnová konstrukce s monolitickými železobetonovými stropy a sedlovou střechou, kterou tvoří dřevěný vaznicový krov
 • Stropní desky tl. 200mm lokálně zesíleny žebry
 • Objekty A+B mají nepravidelný půdorys o rozměru 23,7x22,2m a vyznačují se ustupujícími zaoblenými terasami
 • Objekt C má obdelníkový půdorys o rozměru 20,3x10,3m
 • Třípodlažní objekty s jedním podzemním a dvěma nadzemními patry
 • Projekt pro provedení stavby 2019
 • Realizace 2019 - 2020

2017 CITY Park, České Budějovice (CZ)

 • Příčný stěnový konstrukční systém - železobetonové stěny v 1.NP a 2.NP, ve vyšších podlažích příčné stěny zděné
 • Celkový objem betonu 3070m3
 • Terasovitě ustupující až desetipodlažní nepodsklepený objekt, rozdělený na dvě sekce-dilatace půdorysného tvaru L
 • Sekce A - půdorysné rozměry 56,5x12,25m
 • Sekce B - půdorysné rozměry 62,0x12,25m
 • Půdorysné moduly příčných stěn - převážně 4,80m
 • Stropní spojité desky tl. 180mm 
 • Objekt založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách v kombinaci se základovými pasy
 • Projekt pro realizaci 2017/2018
 • Realizace 2017/2019

2016 Macco Organiques s.r.o.  Bruntál  (CZ)

 • Druhá etapa výstavby  r.2017
 • Rozměry objektu 80x50x18m
 • Hmotnost ocelové konstrukce 495,5 t
 • Výrobní a skladovací haly včetně technologické konstrukce
 • Projekt pro realizaci stavby
 • První etapa výstavby r. 2013
3d model tekla
3d model tekla

2016 Hornbach Amsterdam (NED)

 • Projekt pro realizaci dílčí části včetně výrobní dokumentace prefabrikovaných dílců – subdodávka pro projekční kancelář FISCHER + SCHMID GmBH, Německo
 • Délka průjezdu cca 75 m, rozpětí pole 21 m (předepnuté+stěnové nosníky)
 • Prostorově složitá  konstrukce – výhodně využito 3D modelování softwarem Tekla Structures s řešením návaznosti technologických částí a ocelových konstrukcí na železobetonové
 • Modelováno včetně vložených prvků pro kotvení, montáž a propojení s přilehlými stěnami
 • Projekt pro realizaci  04 – 06 / 2015
 • Realizace  2016

2015/2016 Malá vodní elektrárna URAGO (ITA)

 • Novostavba malé vodní elektrárny včetně rybího přechodu a jezu
 • Železobetonové a ocelové konstrukce
  • celkový objem uloženého betonu 1454 m3
  • hmotnost ocelových konstrukcí 13,3 t
 • Půdorysný rozměr hlavního objektu elektrárny 23,7 x 7 m, délka hlavního objektu včetně nátoku a výtok 53,8 m, délka rybího přechodu 55,8 m
 • Prostorově složitá  konstrukce – výhodně využito 3D modelování softwarem Tekla Structures s řešením návaznosti technologických částí a ocelových konstrukcí na železobetonové
 • Projekt pro provedení stavby  05 – 07 / 2015
 • Projekt pro realizaci  05 – 07 / 2015
 • Realizace 11 / 2015 – 11 / 2016

2015 ZŠ Milovice

 • Železobetonová skeletová konstrukce – celkový objem uloženého betonu 1525 m3
 • Třípodlažní, v části půdorysu čtyřpodlažní objekt založený na vrtaných pilotách
 • Půdorysně nepravidelného tvaru o rozměrech cca 27 x 73 m
 • Půdorysné moduly podporujících sloupů 6 x 6,9-8,0 m
 • Stropní bezprůvlaková deska tl. 250 mm, v místě větších rozponů lokálně zesílená hlavicemi tl. 400 mm
 • Projekt pro realizaci  05 – 07 / 2015
 • Realizace  06 – 12 / 2015
2014 Benešova třída Hradec Králové
2013 Planetárium hradec Králové
2013 Hala Mukařov
2013 Hala Chroustovice
2013 RECARO
2012 ROYAL CANIN

2022 Výrobní hala EVOBUS, Holýšov (CZ)

 • Realizace 2022-2024

2021 Multifunkční fotbalový stadion, Hradec Králové (CZ)

 • Dokument o stavbě: POD LÍZÁTKY
 • Železobetonová monolitická konstrukce
 • Objem uloženého betonu cca 10000m3
 • Hmotnost betonářské výztuže cca 700t
 • Lízátka demontovány, repasovány a opět vztyčeny
 • Kapacita tribun až 9300 diváků
 • Realizace 2021-2023

2020 MOLO Molo, Lipno (CZ)

 • Molo délky 140m a šířky cca 4,3m
 • Přilehlá restaurace se rozkládá nad obdélníkovým půdorysem vnějších rozměrů 15,1mx27,1m
 • Molo a spodní část restaurace jsou navrženy jako železobetonová prefabrikovaná konstrukce
 • Výše jsou stropy navrženy monoliticky
 • Prefabrikovaná železobetonová konstrukce  byla zvolena s ohledem na realizaci nad vodní plochou, rychlost výstavby a klimatické podmínky v průběhu realizace nosné konstrukce
 • Objekty mola a restaurace jsou založeny hlubině na vrtaných velkoprůměrových pilotách
 • Realizace 2020-2021

2019 MOLO, Lipno (CZ)

 • Železobetonová monolitická konstrukce
 • Celkový objem uloženého betonu 8465m3 
 • Zastřešení vaznicovým krovem v kombinaci ocelové vaznice + dřevěné krokve 
 • Celková hmotnost OK 57,2t
 • Celková hmotnost dřeva 54,8t
 • Až sedmi podlažní objekt s dvěma podzemními, třemi nadzemními patry + podkroví a zvýšené podkroví
 • Půdorys vytvářející uzavřený vnitroblok s max. rozměry 84,3x61,2m
 • Sloupy v suterénu převážně v modulu 7,6m
 • V nadzemní části přecházejí železobetonové stěny na zděné
 • Spodní stavba navržena jako bílá vana
 • Objekt založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách a základové desce tl. 350mm zesílenou hlavicemi celkové výšky 600mm
 • Projekt pro realizaci stavby 2019 - 2020
 • Realizace 2019 - 2021

2018 Kongresový hotel Aldis, Hradec Králové (CZ) 

 • Dva stavební objekty, které jsou od sebe oddilatovány
 • SO.02 - kongresový hotel, SO.03 - přístavba garáží
 • Celkový objem betonu 3393m3 
 • SO.02 - sedmipodlažní objekt s jedním podzemním podlažím o půdorysných rozměrech 63,15x13,0m
 • Konstrukční systém v 1.PP-2.NP převážně skelet pro požadované uvolněné dispozice
 • Ve vyšších podlažích  hotelové části přechází konstrukce na stěnový systém. 
 • Půdorysné moduly příčných stěn ve vyšších podlažích 7,0m
 • Ve stropní konstrukci nad 2.NP je navržena přechodová 
 • Konstrukce na rozpon 11,3m s dodatečně předpjatými průvlaky
  pro vynesení příčných stěn vyšších podlaží
 • Stropní bezprůvalkové desky tl. 220mm
 • SO.03 - dvoupodlažní objekt s jedním podzemním podlažím o půdorysných rozměrech 45,60x14,80m
 • Sloupy uvnitř půdorysu jsou uspořádány v modulových osách 7,5m ve směru podélném a cca 6,0m ve směru příčném
 • Stropní lokálně podepřená deska tl. 280mm
 • Objekty jsou založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách v kombinaci se základovou deskou, resp. základovými pasy

2017 Bytový dům, Jičín (CZ)

 • Železobetonová monolitická kombinovaná konstrukce (sloupy + stěny)
 • Objem betonu 2121m3 
 • Bytový objekt s pěti nadzemními podlažími rozdělený na dvě dilatace o celkovém půdorysném rozměru 53,90x20,9m
 • Svislé konstrukce v modulu od 5,00m do 6,60m
 • Stropní bezprůvlakové desky tl. 250mm
 • Objekt založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách
 • Projekt pro realizaci 2017
 • Realizace 2017/2019

2016 Poliklinika Budějovická, Praha (CZ)

 • Půdorysné moduly podporujících sloupů v příčném směru 6,0 - 3,6 – 6,0 a v podélném směru 6,0 m
 • Železobetonová prefabrikovaná skeletová konstrukce – celkový objem betonových prefabrikovaných prvků 665 m3 bez panelů Spiroll
 • Nástavba jednoho podlaží v části objektu s napojením na stávající konstrukci a čtyř kompletních podlaží.
 • Půdorysné rozměry cca 17,5 x 92,2 m
 • Ploché průvlaky v části objektu tl. 250 mm se stropními panely uloženými na ozub, sloupy 400x400 mm, stěnová ztužující jádra tl. 200 mm
 • Projekt pro realizaci  08 – 12 / 2016
 • Realizace  10 / 2016 – 2017

2016 Hornbach Affolterm am Albis

 • Projekt pro realizaci včetně výrobní dokumentace prefabrikovaných dílců – subdodávka pro projekční kancelář FISCHER + SCHMID GmBH, Německo
 • Podzemní garáže – trámový strop (deska+trámy+průvlaky) – modul 10,6 x 8,25m nájezdová rampa na povrch terénu
 • Jedno nadzemní podlaží, schodišťové+výtahové šachty
 • Prostorově objemná  konstrukce – výhodně využito 3D modelování softwarem Tekla Structures s řešením návaznosti ocelových konstrukcí na železobetonové
 • Modelováno včetně vložených prvků pro kotvení, montáž a propojení s ocelovou konstrukcí
 • Projekt pro realizaci  01 – 10 / 2016
 • Realizace  2017

2016 BD Lovochemie, Lovosice (CZ)

 • Zpracování projektové dokumentace souboru staveb v areálu Lovochemi, Lovosice
 • Projekty železobetonových monolitických skletových konstrukcí, monolitických základových plošných konstrukcí výrobních hal, výrobních linek, sil atd.
 • Projekt pro realizaci  01 - 10 / 2016
 • Realizace  2016/2017

2015 BD Šmukýřka, Praha (CZ)

 • Železobetonová stěnová konstrukce s přilehlými opěrnými venkovními stěnami a garážemi, celkový objem uloženého betonu 1710 m3
 • Až 6-ti podlažní objekt půdorysného rozměru 12 x 57 m
 • Stěny tl. 200 mm, stropní desky tl. 200 mm
 • Trvalé zajištění svahu kotvenou záporovou stěnou výšky 10 m opatřenou torkretem (samostatná část projektu)
 • Objekt založen na vrtaných pilotách a „tenké“ základové  desce tl. 300 mm
 • Projekt pro realizaci  11 / 2014 – 01 / 2015
 • Realizace  05 – 10 / 2015
2014 LAB Odense
2013 Cukrovar Vrbatky
2013 Hala Zelený
2012 Stadion Vítkovice
2012 SVANTAA
2011ADM Olomouc

SKÁLA & VÍT, s.r.o.

Opletalova 328
500 03 Hradec Králové

Provozovna: +420 603 845 061
E-mail: info@skala-vit.cz

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti