Upravit stránku

Projekty

2016 Macco Organiques s.r.o.  Bruntál  (CZ)

 • Druhá etapa výstavby  r.2017
 • Rozměry objektu 80x50x18m
 • Hmotnost ocelové konstrukce 495,5 t
 • Výrobní a skladovací haly včetně technologické konstrukce
 • Projekt pro realizaci stavby
 • První etapa výstavby r. 2013

2016 Hornbach Amsterdam (NED)

 • Projekt pro realizaci dílčí části včetně výrobní dokumentace prefabrikovaných dílců – subdodávka pro projekční kancelář FISCHER + SCHMID GmBH, Německo
 • Délka průjezdu cca 75 m, rozpětí pole 21 m (předepnuté+stěnové nosníky)
 • Prostorově složitá  konstrukce – výhodně využito 3D modelování softwarem Tekla Structures s řešením návaznosti technologických částí a ocelových konstrukcí na železobetonové
 • Modelováno včetně vložených prvků pro kotvení, montáž a propojení s přilehlými stěnami
 • Projekt pro realizaci  04 – 06 / 2015
 • Realizace  2016

2015/2016 Malá vodní elektrárna URAGO (ITA)

 • Novostavba malé vodní elektrárny včetně rybího přechodu a jezu
 • Železobetonové a ocelové konstrukce
  • celkový objem uloženého betonu 1454 m3
  • hmotnost ocelových konstrukcí 13,3 t
 • Půdorysný rozměr hlavního objektu elektrárny 23,7 x 7 m, délka hlavního objektu včetně nátoku a výtok 53,8 m, délka rybího přechodu 55,8 m
 • Prostorově složitá  konstrukce – výhodně využito 3D modelování softwarem Tekla Structures s řešením návaznosti technologických částí a ocelových konstrukcí na železobetonové
 • Projekt pro provedení stavby  05 – 07 / 2015
 • Projekt pro realizaci  05 – 07 / 2015
 • Realizace 11 / 2015 – 11 / 2016

2015 ZŠ Milovice

 • Železobetonová skeletová konstrukce – celkový objem uloženého betonu 1525 m3
 • Třípodlažní, v části půdorysu čtyřpodlažní objekt založený na vrtaných pilotách
 • Půdorysně nepravidelného tvaru o rozměrech cca 27 x 73 m
 • Půdorysné moduly podporujících sloupů 6 x 6,9-8,0 m
 • Stropní bezprůvlaková deska tl. 250 mm, v místě větších rozponů lokálně zesílená hlavicemi tl. 400 mm
 • Projekt pro realizaci  05 – 07 / 2015
 • Realizace  06 – 12 / 2015
2014 Benešova třída Hradec Králové
2013 Planetárium hradec Králové
2013 Hala Mukařov
2013 Hala Chroustovice
2013 RECARO
2012 ROYAL CANIN

2016 Poliklinika Budějovická, Praha (CZ)

 • Půdorysné moduly podporujících sloupů v příčném směru 6,0 - 3,6 – 6,0 a v podélném směru 6,0 m
 • Železobetonová prefabrikovaná skeletová konstrukce – celkový objem betonových prefabrikovaných prvků 665 m3 bez panelů Spiroll
 • Nástavba jednoho podlaží v části objektu s napojením na stávající konstrukci a čtyř kompletních podlaží.
 • Půdorysné rozměry cca 17,5 x 92,2 m
 • Ploché průvlaky v části objektu tl. 250 mm se stropními panely uloženými na ozub, sloupy 400x400 mm, stěnová ztužující jádra tl. 200 mm
 • Projekt pro realizaci  08 – 12 / 2016
 • Realizace  10 / 2016 – 2017

2016 Hornbach Affolterm am Albis

 • Projekt pro realizaci včetně výrobní dokumentace prefabrikovaných dílců – subdodávka pro projekční kancelář FISCHER + SCHMID GmBH, Německo
 • Podzemní garáže – trámový strop (deska+trámy+průvlaky) – modul 10,6 x 8,25m nájezdová rampa na povrch terénu
 • Jedno nadzemní podlaží, schodišťové+výtahové šachty
 • Prostorově objemná  konstrukce – výhodně využito 3D modelování softwarem Tekla Structures s řešením návaznosti ocelových konstrukcí na železobetonové
 • Modelováno včetně vložených prvků pro kotvení, montáž a propojení s ocelovou konstrukcí
 • Projekt pro realizaci  01 – 10 / 2016
 • Realizace  2017

2016 BD Lovochemie, Lovosice (CZ)

 • Zpracování projektové dokumentace souboru staveb v areálu Lovochemi, Lovosice
 • Projekty železobetonových monolitických skletových konstrukcí, monolitických základových plošných konstrukcí výrobních hal, výrobních linek, sil atd.
 • Projekt pro realizaci  01 - 10 / 2016
 • Realizace  2016/2017

2015 BD Šmukýřka, Praha (CZ)

 • Železobetonová stěnová konstrukce s přilehlými opěrnými venkovními stěnami a garážemi, celkový objem uloženého betonu 1710 m3
 • Až 6-ti podlažní objekt půdorysného rozměru 12 x 57 m
 • Stěny tl. 200 mm, stropní desky tl. 200 mm
 • Trvalé zajištění svahu kotvenou záporovou stěnou výšky 10 m opatřenou torkretem (samostatná část projektu)
 • Objekt založen na vrtaných pilotách a „tenké“ základové  desce tl. 300 mm
 • Projekt pro realizaci  11 / 2014 – 01 / 2015
 • Realizace  05 – 10 / 2015
2014 LAB Odense
2013 Cukrovar Vrbatky
2013 Hala Zelený
2012 Stadion Vítkovice
2012 SVANTAA
2011ADM Olomouc

SKÁLA & VÍT, s.r.o.

Opletalova 328
500 03 Hradec Králové

Provozovna: 495 515 365
E-mail: info@skala-vit.cz