Projekty ocelových konstrukcí

Zpracováním všech stupňů projektové dokumentace lze dosáhnout nejnižších investičních nákladů. V rámci projektů ocelových konstrukcí pro Vás zajistíme následující služby:

Studie – návrh stavby – konzultace

Prvním krokem pro zahájení předpokládané investice je vypracování  studie – návrhu stavby. V rámci konzultace odhalíme i Vámi nevyřčené otázky a pokusíme se Vám na ně dát tu nejlepší odpověď.

Projekty pro územní rozhodnutí

Dalším krokem pro zahájení předpokládané investice je vypracování projektu pro „ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ“.

Projekty pro stavební povolení ocelových konstrukcí

Každá zamýšlená stavba musí splňovat zákonem dané dokumentační formality. Jednou z nich je statická část projektu pro stavební povolení, opatřená autorizačním razítkem statika.

Prováděcí projekty ocelových konstrukcí

Každá nosná ocelová konstrukce musí mít svůj „PASPORT“ – tím je prováděcí projekt a statický výpočet, vše opatřeno autorizačním razítkem statika.

Bohužel většina investorů se domnívá, že projekt pro stavební povolení je dostačující k realizaci stavby. Jak sám název „STAVEBNÍ POVOLENÍ“ napovídá, jedná se o projekt k povolení stavby, nikoliv k její realizaci. 

 Pro vlastní realizaci stavby musí být vypracován „REALIZAČNÍ neboli PROVÁDĚCÍ PROJEKT STAVBY“, kde jsou dořešeny všechny potřebné detaily stavby, v našem případě uzly ocelové konstrukce.

Výrobní a montážní dokumentace ocelových konstrukcí

Pro vlastní výrobu a montáž musí být vypracována potřebná dokumentace, kde jsou definována přesná množství a rozměry jednotlivých položek a dílců, spojovacích prvků a také zobrazeno jejich vzájemné montážní spojování.

Autorské dozory realizací ocelových konstrukcí

V průběhu realizace stavby provádíme v případě dohody s objednatelem autorský dozor ocelových konstrukcí jak ve výrobě, tak při montáži.

Odborné konzultace k ocelovým konstrukcím

V rámci konzultace odhalíme i Vámi nevyřčené otázky a pokusíme se Vám na ně dát tu nejlepší odpověď.

Vývoj typových lehkých hal

Spolupracujeme s firmou AGE, s.r.o. a Katedrou ocelových a dřevěných konstrukcí - Fakulty stavební ČVUT Praha.

Statické posudky stávajících ocelových konstrukcí

V případě potřeby investora provádíme statické posudky stávajících objektů, opatřené autorizačním razítkem statika.

Statické výpočty ocelových konstrukcí novostaveb

Každá nosná ocelová konstrukce musí mít svůj „PASPORT“ – tím je statický výpočet a prováděcí projekt, vše opatřeno autorizačním razítkem statika.

Evidence všech stupňů dokumentace

Pro přehlednost námi odevzdávané dokumentace, chystáme zprovoznění webového informačního systému ALEX.


Rychlý kontakt

SKÁLA & VÍT, s.r.o.
Opletalova 328
500 03 Hradec Králové

Provozovna: +420 495 515 365
E-mail: info@skala-vit.cz


Centrum kopírování:


Telefon: +420 495 514 252
E-mail: tisk@skala-vit.cz

Školení SEO eBRÁNA s.r.o. Tvorba loga eBRÁNA s.r.o.